Freies Radio
SLOBODNI RADIO – OTVORENI PRISTUP

Kod ORANGE 94.0 mogu u principu svi praviti radio

Otvoreni pristup poziv je aktivnim i budućim autorima i autoricama da na radiju budu dio višeglasnog medija. Da bi što više ljudi iznijelo svoje teme u etar, slobodni radio nudi tehničku opremu, obuku i usavršavanje, kao i djelotvornu podršku.

Svoju ponudu upućujemo prije svega osobama i grupama koje žele artikulirati teme i stanovišta, a koje medijalni mainstream većinom ignorira. Na taj način se jedini slobodni radio u Beču pokušava aktivno suprotstaviti društvenim mehanizmima isključenja svih vrsta i prevazići ih.
Pridruži se!

 

Više o načelima i vlastitom poimanju radija ORANGE 94.0 nalazi se ovdje.


AUSBILDUNG