PROJEKTE mit
INOVACIJA I REFLEKSIJA

Impulse für die Weiterentwicklung des Freien Radios

Als Teil der internationalen Medien- und Kulturszene zeigt die ORANGERIE, was Freie Medienarbeit im urbanen Umfeld leisten kann. In (inter)nationaler Zusammenarbeit mit Freien Radios, Bildungseinrichtungen, Organisationen oder Multimedia-Anwender_innen wird das Medium Radio gesellschaftlich positioniert. Das Themenspektrum reicht von Feminismus, Medienkunst und Erinnerungsarbeit bis hin zu Antirassismus, Ökologie und Entwicklungspolitik. Denn ORANGE 94.0 ist mehr als eine Radiofrequenz. Fragen zu Projekten der ORANGERIE werden gerne per E-Mail beantwortet.

Impulses for the further development of free radio

As a part of the international media and art scene the ORANGERIE shows what free media work in an urban setting can actually achieve. In (inter)national collaboration with free radios, educational facilities, organizations or multi-media users, the medium radio is positioned in society. The spectrum of themes ranges from feminism, media art and the work of remembering, to anti-racism, ecology and development policy. ORANGE 94.0 is more than just a radio frequency.   We are happy to answer any questions about ORANGERIE projects by email.

BAĞIMSIZ RADYOYU GELİŞTİRMEK İÇİN YENİ FİKİRLER

Uluslararası medya ve kültür sahnesinde yer alan ORANGERIE, bağımsız medyanın kentlere katkısının bir örneğidir. Uluslararası bağımsız radyo, eğitim kurumu ve multimedya kullanıcılarıyla işbirliği içinde radyonun toplumdaki yerini belirliyoruz. Konularımız, feminizmden medya sanatına, anımsama kültüründen anti-ırkçılığa, ekolojiden gelişmekte olan ülkelere destek politikalarına kadar uzanıyor. ORANGE 94.0 sadece bir radyo frekansı olmanın ötesinde bir oluşum.   ORANGERIE projeleri hakkındaki sorularınızı elektronik posta aracılığıyla yanıtlamaktan sevinç duyarız.

Impulsi za dalji razvoj slobodnog radija

Kao deo internacionalne medijske i kulturne scene, ORANGERIE pokazuje šta slobodni medijski rad može da postigne u urbanoj sredini. U (inter)nacionalnoj saradnji sa slobodnim radijima, obrazovnim institucijama, organizacijama i multimedijalnim korisnicima, radio se društveno pozicioniše kao medijum. Tematski spektar se kreće od feminizma, medijske umetnosti i rada na nezaboravljanju prošlosti, pa do antirasizma, ekologije i politike razvoja. Jer, ORANGE 94.0 je više nego samo radio frekvencija.   Na pitanja o projektima ORANGERIE rado ćemo odgovoriti putem e-mail-a.


AUSBILDUNG